Vendsysselseniordans

Seniordans Bestyrelse

Formand.

Kirsten Jensen

Søndergade 91

9700 Brønderslev

Tlf. 9882 2388 Mobil: 21798747

Mail: kirsten-jensen@mail.dk

Næstformand

Inga Andersen

Ejner Mikkelsvej 1, 1-2

9700 Brønderslev

Tlf. 2360 1527

Email:

Sekretær.

Birte Thune Andersen

Blåsigvej 64

9800 Hjørring

Tlf. 9892 5582  Mobil: 2081 1263

Mail: klokvej@has.dk

Kasserer.

Anna Gretha Christensen

Kornpladsen 24

9800 Hjørring

Tlf. 3070 7721

Bestyrelsesmedlem.

Gudrun Larsen

Sommervænget 36

9700 Brønderslev

Tlf. 9883 8093  Mobil: 3057 0935

Suppleant.

Else Hovaldt

Smalbyvej 11

9700 Brønderslev

Tlf. 2325 1827.

Suppleant

Birthe Nielsen

Gasværksvej 3, 1,-10

9700 Brønderslev

Tlf.: 2642 6530

Email: