Arrangementer

Aktiviteter i Region Vendsyssel sommer 2022.

Aktiviteter i Region Vendsyssel sommer 2022.


Sommerdans i Rododendronparken, Den Runde Pavillon, Brønderslev, onsdag d.
01.06.2022 kl. 11,30-16,00.
Parken står i fuldt flor - byens stolthed. Vi begynder dagen med medbragt mad og
drikkevarer. Der vil være sang, musik og masser af dans ligesom der er også
underholdende lotteri. - Kr. 50,-
Alle er velkommen.

Ekstraordinær generalforsamling.

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling lørdag d. 20.08.2022 kl. 10,00 i ”Bien”, Passagen, Brønderslev.

Landsforeningen vedtager nye vedtægter for klubberne i ”Dans Danmark” på en
ekstraordinær generalforsamling i juli måned. Disse vedtægter skal vi tage stilling
til på denne ekstraordinære generalforsamling.
Landsforeningen indrykker en dagsorden til os i det kommende ”Danseretningen”
i maj.
Tilmelding til Kirsten Jensen, mail kirsten-jensen@mail.dk , tlf. 2179 8747 senest  d. 16. aug.2022. Se vedhæftede.

 Hilsen Birte Thune.

OBS!! OBS!! OBS!! Nytårsfesten på Søparken i Åbybro 11./12. jan.2022 er aflyst.

Desværre er vi på grund af det stigende Omikron virus nødt til at aflyse Nytårsfesten.
Hvornår og om det evt. kan arrangeres igen, kan vi ikke vide. Vi må alle vente på, hvordan situationen udvikler sig.

Mange hilsner - og glædelig jul til alle.
Bestyrelsen. 19/12-2021

Aktiviter i Region Vendsyssel vinter 2022 for dansere.

 Nytårsfest på ”Søparken” i Åbybro, d. 11./12. januar 2022.

Vi ankommer til Søparken kl. 11,00. Vi danser et par timer, inden vi går til frokost.
Herefter danser vi indtil eftermiddagskaffen med kage og danser igen til middagen
med 2 retters menu kl. 18,30. Lidt dans igen og aftenkaffe – måske med underhold- ning. Alle er velkomne til at medbringe indslag.
Efter morgenmad onsdag kan vi danse igen, inden vi kører hjem.
Pris pr. person i dobb.vær. er kun kr. 640,- incl. forplejning. Tillæg for enkeltvær.
kr 150,-. Drikkevarer for egen regning.
Tilmelding til Kirsten Jensen tlf. 9882 2388, mobil 2179 8747, senest d. 29.12.2021.
Tilmeldingen er bindende.

Generalforsamling lørdag d. 05.03.2022 i ”Bien”, Brønderslev.
Mødet afholdes i Dagcenter Grønningen, Passagen i Brønderslev.
Dagsorden ifølge vedtægter. Forslag, der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
På valg er Anna Gretha Christensen og Inga Andersen og suppleanter Else Hovaldt og Birthe Nielsen er på valg.

Revisorer: Annelise Nielsen og Einar Christiansen er på valg og suppleant Lis Larsen er på valg.
Af hensyn til traktementet tilmelding til Kirsten Jensen, tlf. 2179 8747 senest mandag d. 28.02.2022.
Der kan danses efter generalforsamlingen.

Forårsdans i Metropol, Hjørring, fredag d. 25.03.2022 kl. 10,30-14,30.
Dansesalen ligger på 1. sal ved siden af biblioteket. Efter lidt dans spiser vi frokost kl. 12,00. Drikkevarer kan købes i cafeen. Vi danser igen og slutter dagen med eftermiddagskaffe med kage kl. 14,00. – Der vil også være spændende lotteri.
Pris kr. 125,- og kr. 150,- for ikke medlemmer.
Tilmelding til Birte Thune Andersen, tlf. 9892 5582, mobil 2081 1263 senest lørdag d.19.03.2022.